☰ Menu
Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo
Herb Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo

Poniedziałek 10.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO
PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
CENTRUM KULTURY i REKREACJI W BORNEM SULINOWIE

1. KORT administrowany jest przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

2. KORT dostępny jest:

• Od poniedziałku do piątku – w godz. 08.00 do 21.00

• W soboty – w godz. 11.00-18.00

3. Z KORTU korzystać mogą:

• Grupa zorganizowana nie może przekroczyć 15 osób

• Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

• Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

• Zakłady pracy, instytucje, organizacje

• Osoby fizyczne

• Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

• Osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych z udziałem publiczności.

4. Z KORTU korzystać nie mogą osoby:

• Których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub są pod działaniem środków odurzających

• Z przeciwwskazaniami lekarskimi.

5. Obowiązkiem osób korzystających z KORTU jest:

• Założenia właściwego obuwia sportowego – tzw. ”halówki” (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys, itp.)

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu KORTU

• Utrzymanie czystości i porządku na terenie KORTU

• Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu

6. Przebywającym na terenie KORTU nie wolno:

• Palić papierosów, pić napojów alkoholowych stosować środków odurzających

• Wnosić i używać sprzętu niesportowego

7. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z KORTU.

8. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku.

9. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

10. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z KORTU.

11. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie KORTU , kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

12. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze KORTU.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu KORTU, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

14. Kierownictwo i obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie KORTU zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

15. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa Hali.

Wytworzył:
mgr Paulina Undrych-Matkowska
Udostępnił:
Krzysztof Adamczyk
(2015-03-05 19:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Adamczyk
(2015-03-05 20:07:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X