☰ Menu
Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo
Herb Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin siłowni

R E G U L A M I N

korzystania z siłowni Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

 

1.

Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń siłowni Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

 

2.

Zasady określone w niniejszym Regulaminie stanowią uzupełnienie zasad korzystania z obiektów Hali Widowiskowo-Sportowej CKiR, określonych w regulaminie ogólnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

 

3.

Siłownia udostępniana jest klientom:

  • Od poniedziałku do piątku – w godz. 08.00 do 21.00,
  • W soboty – w godz. 11.00-17.00 *,
  • Każdorazowo wg zapotrzebowania do godz. 19.00 dopuszcza się rezerwacje dla grup zorganizowanych.

4.

Regulamin niniejszy dotyczy wszystkich użytkowników siłowni: klientów indywidualnych, grup zorganizowanych,  osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

 

5.

Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie uprawnia CKiR do nakazania osobom naruszającym porządek i bezpieczeństwo opuszczenia obiektu siłowni, bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.

 

6.

Osoby  notorycznie naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały zakaz wstępu na obiekt.

 

7.

Korzystanie z urządzeń siłowni  winno odbywać się pod nadzorem uprawnionego instruktora lub przynajmniej w asyście innej pełnoletniej osoby.

 

8.

Osoby, które nie ukończyły 14 lat i młodsze nie mogą korzystać z siłowni.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą korzystać z urządzeń siłowni pod nadzorem  rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, instruktorów  lub trenerów, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego dostarczoną uprzednio do Dyrektora CKiR. Zgoda musi zawierać wyraźnie oświadczenie, że za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez nieletniego oraz szkody wyrządzone na zdrowiu odpowiedzialność przejmuje rodzic/opiekun prawny.

 

9.

Korzystanie z poszczególnych urządzeń siłowni musi być zgodne z ich przeznaczeniem oraz funkcją. Instrukcje użytkowania znajdują się przy każdym
z urządzeń.

 

10.

Z jednego stanowiska  siłowni  w tym samym czasie  może korzystać tylko jedna osoba. Na terenie  sali siłowni może jednocześnie przebywać do 24 osób.

 

11.

Każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom CKiR. Użytkowanie wadliwie funkcjonującego urządzenia siłowni jest zabronione.

 

12.

Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się na wyłączne ryzyko ćwiczącego.

 

13.

Korzystając z urządzeń, zwłaszcza do podnoszenia ciężarów, ćwiczący powinien dostosowywać  intensywności ćwiczeń  i  związane z tym obciążenie organizmu do swoich umiejętności oraz wieku. Podnoszenie dużych ciężarów powinno odbywać się w obecności dwóch asekurujących.

 

14.

CKiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane: doborem przez ćwiczącego urządzenia siłowni,  intensywnością wykonywanych ćwiczeń oraz użytkowaniem urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

15.

Wejście na salę siłowni dopuszczalne jest tylko w stroju sportowym  oraz zmiennym obuwiu sportowym.

 

16.

Zabrania się  przesuwania, podnoszenia lub innego przemieszczania  urządzeń siłowni. Okna pomieszczenia  siłowni nie mogą być otwierane przez  ćwiczących.

 

17.

Na teren sali siłowni można wnosić napoje bezalkoholowe wyłącznie w plastikowych butelkach. Na terenie całego obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej  istnieje zakaz palenia tytoniu.

 

* godziny udostępniania siłowni będą inne niż podane w przypadku odbywających się imprez na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej.

 

Borne Sulinowo, dnia 1 marca 2017 r.

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X